دانشیار دانشگاه فردوسی بیان کرد: مذهب شیعه در 300 سال اخیر پر جلوه تر شده است و ما در اوج آن هستیم و حالا به سمت پوچی می رویم و ممکن است درست باشد یا نه. ما از یک مذهب آخرالزمانی تبدیل به یک مذهب مناسک و شعاعر تبدیل شدیم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ دکتر مهدی نجف زاده دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد و نویسنده کتاب کتاب جا به جایی دو انقلاب در جلسه نقد گفت: از دوره صفویه تا الان که به جمهوری اسلامی رسیدیم، یک پی رنگ داستانی است. من معتقدم که مذهب ها می چرخند ، ثابت نیستند و یک زمانی روشنایی مذهب به سمت ماست و یک زمانی هم نیست.
دکتر مهدی نجف زاده گفت: مذهب شیعه در ۳۰۰ سال اخیر پر جلوه تر شده است و ما در اوج آن هستیم، حالا به سمت پوچی می رویم، ممکن است درست باشد یا نه. ما از یک مذهب آخرالزمانی تبدیل به یک مذهب مناسک و شعاعر تبدیل شدیم.
وی بیان کرد: این مذهب روز به روز اجتماعی تر شده است. مذهب ها دو وجهه دارند: مجموع باور داشتی که مذهب شیعه دارد، اندک و کم است، اما در وجهه دوم دارای مناسک و شعاعر قدرتمندی می باشد.
وی بیان کرد: من آن چیزی که در جامعه ایران رخ داده را پروسه و پروژه می بینم. ما یک جامعه شبکه ای داشتیم. رضاشاه آمد این جامعه شبکه ای را در هم بکوبد، مشروطه موازنه را بر هم زده بود.
دکترنجف زاده بیان کرد: هرچه می آییم این طرف تر، مذهب نقش پر رنگ تری دارد. بعد از آن انقلاب ایران اسلامی است که روشنفکران تاثیر زیادی در این اسلامی کردن آن داشتند. روشنفکران می گویند ما آن چه می خواستیم این نیست، اما من می گویم شاید آن نباشد اما نتیجه اش همان است.
وی بیان کرد: ما حوزه عمومی نداریم و چون حوزه عمومی نداشتیم، طرح حکمت اسلامی گفته شد و اجازه بحث کردن داده نشد، پس روشن فکران کار خود را می کردند و مردم هم کار خود را می کردند.
دکتر مهدی نجف زاده گفت: نو شدن دین دیگر نباید اتفاق بیفتد، بلکه باید فهم پدیده دین رخ دهد. سکولاریسم بد معنا شده است و به معنای نو شدن دین نیست ، بلکه باید همه اصول دین را سرجای خود بگذاریم.