آرش رمضانی با اشاره به دیدگاه یونگ فیلسوف بزرگ سوئیسی در خصوص مرگ گفت: یونگ می گوید جهان ما جهان اضداد است و چیزی در این دنیا وجود ندارد مگر ضد او هم وجود داشته باشد زندگی با مرگ و هر چیز دیگر، ضد خود را فرا می خواند و از همین رو بعد از مرگ بازهم زندگی وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ چهارشنبه دهم بهمن ماه آرش رمضانی عضو بنیاد امید ایرانیان در جلسه ای که با عنوان “بررسی مرگ از نظر روانکاوی فروید و یونگ” برگزار شد با اشاره به این سخن از پیامبر اکرم(ص) که می فرمایند بمیرید پیش از آن که به مرگ طبیعی بمیرید عنوان کرد: اروین دیوید یالوم روانپزشک وجودگرا و نویسنده آمریکایی در خصوص مرگ می گوید ما به زندگی خود بدهکار هستیم برای همین از مرگ واهمه داریم.
وی افزود: اروین یالوم می گوید ما پیش از اینکه با مرگ روبرو شویم با سیلی واقعیت روبرو خواهیم شد این سیلی هنگامی است که ما جراحتی عمده برمی داریم یا یکی از عزیزان خود را از دست می دهیم در این هنگام است که ما به این فهم می رسیم که آن بتی نیستیم که از خودساختیم.
عضو بنیاد امید ایرانیان با اشاره به نقل قولی از اروین یالوم مبنی بر اینکه نباید قبل از مرگ خود را درگیر آن نمود، فکر کردن به مرگ را عامل افسردگی و درگیری ذهن دانست و گفت: اروین یالوم معتقد است عده ای با شهرت طلبی و ثروت اندوزی تصور می کنند که با گسترده کردن دایره بودن خود می توانند مرگ را به تاخیر بیندازند.
وی با بیان اینکه مرگ همانند نقطه پرگار است و از انسان دور نمی شود به دو دیدگاه کمدی و تراژدی مرگ اشاره کردو گفت: دیدگاه کمدی می گوید انسان بعد از مرگ زنده می ماند کارل گوستاو یونگ روانپزشک و فیلسوف بزرگ سوئیسی نیز در این خصوص می گوید حیات انسان بعد از مرگ دوباره به شکلی دیگر برقرار می شود.
وی در خصوص دیدگاه تراژدی مرگ نیز گفت: در این دیدگاه گفته می شود که مرگ به صورت کاملا تصادفی به سراغ انسان می آید و هیچ اطلاعی از قبل به او نمی دهد و حتی ممکن است انسانی دچار مرگ شود که خط آخر کتاب زندگی خود را نانوشته باقی بماند.
عضو بنیاد امید ایرانیان در ادامه گفت: زیگموند شلومو فروید پدر علم روانکاوی می گوید ما همانگونه که غریزه زندگی داریم غریزه مرگ نیز داریم.
رمضانی در پایان با تاکید بر این نکته که فلسفه مرگ از دیدگاه این اندیشمندان را به عنوان یک مسلمان نمی پذیرم و تنها آن را نقل می کنم، تصریح کرد: یونگ می گوید جهان ما جهان اضداد است و چیزی در این دنیا وجود ندارد مگر ضد او هم وجود داشته باشد زندگی با مرگ و هر چیز دیگر، ضد خود را فرا می خواند و از همین رو بعد از مرگ بازهم زندگی وجود دارد.

  • نویسنده : الیاس رباطی