درسالروز وفات پزشک مهربان یاورمحرومان زنده یاد دکتر محمد کوثری که عمر شریف خود را وقف طبابت بیماران به صورت رایگان کرده بود در راستای تجلیل از خدمات ارزنده و با ارزش آن طبیب مهربان هزاران خدمت بد‌ون توقع توسط مردم و‌مدیران قدرشناس تربت جام دراین روز" ۱۶ دی " ایام سالگشت وفات دکترمحمد کوثری به محرومان منطقه تربت جام ارائه شد .

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی ایران نیوزآنلاین از تربت جام ، رئیس نظام پزشکی و ستاد اجرایی روز خدمت بدون توقع گفت :همزمان با ۱۶دی ماه سالروز وفات پزشک مهربان زنده یاد دکتر محمد کوثری بیش از ۱۲۰۰ خدمت پزشکی رایگان در قالب معرفی از سوی نهادهای خدماتی و خیریه ها به محرومان جامعه ارایه شد.

دکتر محمود رضا تولیت افزود:در این روز تعداد۱۲نانوایی در نقاط مستضعف نشین سطح شهربه یاد بود دکتر کوثری نان رایگان پختند در بین مردم توزیع کردند.

وی ادامه داد:مردم نیکوکارتربت جام  تعداد قابل توجهی بسته هایی شامل  لوازم التحریر ،سبد غذایی ،پرس غذای گرم ، بسته های آموزشی و درمانی توزیع کردند.

وی اضافه کرد:اعزام اکیپ درمانی به روستاها،راه اندازی ایستگاه های صلواتی ،توزیع شیرینی و خرما،توزیع ۳۵میلیون تومان تجهیزات پزشکی به محرومان ،ایجاد غرفه های  مهارت افزایی و سلامت و بهداشت ،مشاوره های مختلف خانوادگی و برگزاری مسابقات ورزشی ،نقاشی ،دل نوشته و نواختن زنگ خدمت بدون توقع در مدارس از جمله گوشه ای از خدمات بدون توقع در این روز بود..

درادامه فرماندارتربت جام گفت :دکتر محمدکوثری خدمات ارزشمندی برای مردم محروم تربت جام در طول عمرش به صورت رایگان انجام داد.

مرتضی حمیدی با قدردانی از دست اندرکاران ستاد اجرایی روز خدمت بدون توقع و مردم نیکوکار افزود:ارائه خدمات پزشکی و … به صورت رایگان  یادبود دکتر کوثری حرکتی بسیار تحسین بر انگیز برای قدردانی و تجلیل از فردی که قبلا برایشان خدمت کرده بود می باشد .

وی اضافه کرد:مدیران اگر خدمت صادقانه داشته باشند به یادگار می ماندو این آثار بعداز وفات مثل دکتر کوثری دیده می شود.

فرماندار خاطرنشان کرد:روز ۱۶ دی یک روز مهم و ارزشمند به عنوان خدمت بدون توقع در تربت جام به یادگار خواهد ماند.

 امام جمعه تربت جام دیگرسخنران این مراسم با اشاره به خدمات بدون توقع یک عمر زنده یاد “دکتر محمد کوثری “به محرومان جامعه تربت جام ابراز داشت:دکتر محمد کوثری شخصی باروحیه‌ خدمتگزاری بدون توقع که به جمع مردم تربت جام آمده بودعمر خود را به خوبی به پایان رساندو عاقبت بخیر شد.

طاهری ادامه داد:روز یکشنبه ۱۶دی که مصادف با روز وفات دکتر کوثری بودمردم قدرشناس تربت جام به   بعنوان تجلیل از خدمات ارزنده پزشک مهربان دکتر کوثری این روز را” خدمت بدون توقع “نام گذاری کردندو از سوی مردم نیکوکار شیعه واهل سنت برنامه های خدماتی  فرهنگی ،ورزشی ،پزشکی و صنفی  رایگان توسط پزشکان ،اصناف ،معتمدین ،و برخی نهادهابه مردم محروم  جامعه ارائه شد.

درادامه امام جمعه با قدردانی از نیکوکاران و دست اندرکاران برگزاری روز خدمت بدون توقع در یکشنبه ۱۶دی اضافه کرد:دراین روزخدمت بدون توقع در سطح شهرستان عملی شد و این سنت حسنه بایددرطول سال ادامه  یابد.