وی بیان کرد: کشور ما در وضعیت مناسب ساختاری هست و نباید که درصد رشد منفی داشته باشیم.

به گزارش ایران نیوز آنلاین؛ نشست علمی جمعیت و توسعه با تاکید بر ایران در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

دکتر محمد میرزایی استادتمام دانشگاه تهران گروه جمعیت شناسی گفت: در هشت هزار سال قبل از میلاد، جمعیت دنیا با  توجه به پتانسیل های آن زمان، جمعیت جهان چیزی بین هفت و نیم میلیون نفر بوده است. در صفر میلادی، با توجه به مناطقی که بشر در آن زیست داشته است، این جمعیت به ۲۷۰ تا ۳۳۰ میلیون رسیده بوده است. به هر حال بعد از پیدایش کشاورزی جمعیت یک رشد اساسی داشته است. اما در حد رشد جمعیت در یکی دو قرن اخیر نیست.

وی بیان کرد: با توجه به برآورد هر ۱۲ سال، به اندازه یک میلیارد به جمعیت جهان اضافه می شود. البته با توجه به سیاست های تعدیلی که در جهان رخ داده است، احتمالا این ۱۲ سال به ۱۴ سال خواهد رسید.

دکتر محمد میرزایی گفت: شتاب رشد جمعیت در ۱۵۰ سال اخیر بسیار چشمگیر بوده است. بیشتر جمعیت همواره در آسیا بوده است. یعنی بیش از ۶۰ درصد از جمعیت جهان در این قاره ساکن بوده و هستند. درصد رشد جمعیت در دنیا ۱٫۲ درصد عنوان شده است. که بیشترین درصد را در بین قاره ها آفریقا با ۲٫۳ درصد است.

استادتمام دانشگاه تهران افزود: در کشور ما عمیق شدن کشت سبب حفر بی رویه چاه های آب شده است. تا ۱۵۰ سال پیش، از بین هزار نوزاد، نزدیک به نصف آنها از بین می رفتند. یک کشور در حال دوست ندارد که در آن مرگ و میر رخ دهد.

وی بیان کرد:در کشور ما ۱۳۳۵، ۱۵ درصد قادر به خواندن بودن اما در امسال بیش از ۹۰ درصد توانایی خواندن دارند. این یعنی توسعه رخ داده است.

استادتمام دانشگاه تهران افزود: در ایران، اول مرگ و میر کاهش یافت و در نتیجه آن باروری هم پایین آمده است. که تفاوت این دو از هم، نرخ انتقال را به ما می دهد. گفته می شود که در سال ۱۴۳۰ جمعیت ایران سالخورده است، چرا چون ۱۶ درصد جمعیت بالای ۶۵ سال است، اما این را باید در نظر داشت که ۶۳٫۹ درصد هم جمعیت فعال خواهیم داشت.

دکتر محمد میرزایی گفت: ایران از نظر تعداد، میزان رشد و ساختار سنی در وضع خوبی است، تنها چالش ما جمعیت بارور زیر سطح جانشینی است. سالخوردگی جمعیت مثل جوانی جمعیت یک اصطلاح تخصصی است، که با سالخوردگی فرد متفاوت است.کشورهای پیشرفته زیادی داریم که دارای جمعیت سالخورده هستند.

وی بیان کرد: تجربه بعد از انقلاب صنعتی که در بستر توسعه اقتصادی و اجتماعی در دو قرن اخیر شکل گرفته و منجر به شکل گیری تئوری انتقال شده است. در مراحل اولیه رشد جمعیت محرک توسعه بوده است. اما بعد از مدتی رشد توسعه، جمعیت را مهار می کند. از آنجائیکه استمرار کاهش مرگ و میر در بستر توسعه شکل می گیرد، منجر به رشد انفجاری جمعیت می شود.

دکتر غلامرضا حسنی درمیان استادیار دانشگاه فردوسی گفت: در ایران ما بحث آینده پژوهی را داریم. ما اکنون در عصر طلایی خود هستیم و ۷۱ درصد در سن فعال هستند. در وضعیت مناسب ساختاری هستیم و نباید که درصد رشد منفی داشته باشیم، که بحث جایگزینی رخ دهد.

وی بیان کرد: بانک جهانی در ۲۰۰ کشور نرخ TRF را بررسی کرده است. که ایران با درصد ۱٫۶۲ در رتبه ۱۶۵ است. در قاره آسیا همه کشور ها از ایران رتبه بالاتری دارند.

استادیار دانشگاه فردوسی گفت: در استان خراسان این نرخ در بین زنان ازدواج کرده بررسی شده و ۱٫۸ به دست آمده است.

  • نویسنده : 9602218