به گزارش ایران نیوز آنلاین جلسه انجمن ادبی ، هنری دوست داران کافه داش آقا با حضور دکتر جواد محقق نیشابوری برگزار شد.