به گزارش ایران نیوز آنلاین کافه کتاب آفتاب که به دلیل تداخل صنفی پلمپ شده بود فک پلمپ گردید.