به گزارش ایران نیوزآنلاین، نگار خانه روند با همکاری خانم عبدی نمایش آثار هنرمندان ایران و جهان را به اجرا گذاشت.

  • نویسنده : محمد غفاری