به گزارش ایران نیوز آنلاین نمایشگاه آثار سارا سلطانی در نگارخانه فرزاد برگزار شد.

  • نویسنده : محمد غفاری