استاد دانشکده الهیات بیان کردند:  این را می دانیم که چیزی که بد است خودش را بد نشان نمی دهد، حتی شیطان هم خودش را زیبا نشان می دهد، چون می داند که ذات انسان زیباپسند است.

به گزراش ایران نیوز آنلاین؛ کرسی های آزاد اندیشی سراب رویا با عنوان کراش یابی و دوستی ‌های ‌قبل‌ازدواج ‌آری ‌یا ‌خیر؟ در دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی برگزار شد.

دکتر تکاور نژاد بیان کردند: کراش به معنی عشق ورزیدن یک طرفه بدون اطلاع فرد مقابل است. الان راهی برای ابراز علایق  و حتی شیوه ای برای همسرگزینی شده است. به نظر من برگزاری چنین جلساتی بسیار خوب است، که این مسائل روشن بشوند. چون هر اتفاقی که رخ می دهد در تاریکی رخ میدهد.

استاد دانشکده الهیات افزود: این فضا چه میزان امنیت دارد؟ وقتی راجع به مسائل احساسی صحبت می کنیم آیا من اجازه دارم فرد را انگشت نما کنم؟ بعد وارد رابطه شویم و یک سری از حرف ها را بزنیم؟ در این فضاهای مجازی افراد فرصت طلب زیاد است، افراد کج رو وجود دارند.

وی بیان کرد: نمی شود گفت نه نیست. برخی افراد ذاتا تاریک هستند. آسیب در این فضا دوطرفه است ولی دختر ها بیشتر آسیب می بینند.

دکتر تکاور نژاد بیان کردند: ما خیلی چیزها را می دانیم و حتی عواقب آن را هم می دانیم. یک لحظه احتیاط ، یک لحظه تامل در این فضا داشته باشیم چه می شود؟

وی بیان کرد: دین بیان کرده است که غرایض را وارد روابط نکنید. دین گفته که سعی کنید در روابط غرایض، تحریک نشود . مشکل ما حیات احساسی و حیات جنسی ماست. آیا دین ضرر شما را می خواهد؟

استاد دانشکده الهیات افزود: من می گویم اگر می خواهید وارد این عرصه شوید ، یک مقدار مراقبت و احتیاط لازم است.

وی بیان کرد:  همه ما می دانیم خوب و بد چیست. وارد شدن به این فضا کاری ندارد و بسیار راحت است، اما خارج شدن از آن محال نیست ولی خیلی سخت است.  هدف خیلی ها از این فضا ها سرگرمی است و کاش سرگرمی هم باقی بماند.

دکتر تکاور نژاد بیان کردند:  این را می دانیم که چیزی که بد است خودش را بد نشان نمی دهد، حتی شیطان هم خودش را زیبا نشان می دهد، چون می داند که ذات انسان زیباپسند است.

  • نویسنده : 9602218