حجت الاسلام منتجب نیا با اشاره به وضعیت اصلاح طلبان در جامعه افزود: باید از خود شروع کنیم و اصلاح طلبان تا از خود شروع نکنند نمی توانند جامعه را اصلاح کنند.

به گزارش ایران نیوز آنلاین؛ نشست آسیب شناسی احزاب و جنبش دانشجویی با حضور حجت الاسلام دکتر رسول منتجب نیا عضو ارشد حزب جمهوری اسلامی، فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

حضور حجت الاسلام دکتر رسول منتجب نیا عضو ارشد حزب جمهوری اسلامی، فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در این جلسه قرار است در خصوص ضرورت تشکل ها و جمعیت ها به صورت اعم و احزاب به صورت اخذ و همچنین تشکل های دانشجویی دانشجویان و اساتید و دانشجویان صحبت کنیم.

وی در ادامه به عنوان مقدمه اضافه کرد: ما در جهان هستی تنها یک حق مطلق بیشتر نداریم و آن هم وجود لایزال خداوند است و هیچ گونه کمی و کاستی در آن وجود ندارد، اما بقیه همه و همه اگر حقیقتی دارند حقیقی نسبی است، تا حدی کمال، تا و حد زیادی کمبود به گونه ای که باید هیچ کس نه خوب مطلق است و نه بد مطلق و آن که مطلق است تنها خداوند است.

رسول منتجب نیا فعال سیاسی اصلاح طلب در جمع دانشجویان گفت: باید در فعالیت ‌های سیاسی و فرهنگی و حتی در جامعه و به طور خاص در دانشگاه تشکل و تجمع وجود داشته باشد تشکل‌ های دانشجویی حاصل تفکرات و نظرات جمعی دانشجویان است و اگر یک دانشجو سیاسی نباشد و فهم سیاسی نداشته باشد فارغ التحصیل موفقی نخواهد بود و نمی‌ تواند آینده‌ ساز کشورش باشد سیاست باید جزء وجود دانشجو باشد.

وی با اشاره به اینکه هر تشکلی دارای آسیب و آفاتی است تصریح کرد: از جمله آسیب‌ های اصلی تشکل‌ ها می‌توان به بی هدف بودن، خروج از حق محوری، انحصار طلبی و فزون خواهی، جزمیت، فرد محوری، توقف و ایستایی، وابستگی به حکومت و مسئولین، فساد در معنای عام کلمه، استبداد و دیکتاتوری اشاره کرد.

حجت الاسلام دکتر رسول منتجب نیا، عضو ارشد حزب جمهوری اسلامی افزود: راه تکمیل محور حق، دارای دو بعد نظری و عملی است که بعد نظری از طریق فکر و اندیشه فعال می‌شود و بعد عملی از طریق تقویت صفات حسنه در خود انجام می‌گیرد انسانی که در بعد نظری عملی تلاش نمی کند نمی‌تواند مدعی حق محوری باشد.

حجت الاسلام رسول منتجب نیا افزود: بدون حزب و تشکل سیاسی نمی توان کشور را اداره کرد اما همین احزاب و تشکل های سیاسی و دانشجویی هم به آفت هایی دچار می شوند.

وی، مشخص نبودن هدف، خارج شدن از محور حق و عدالت، انحصار طلبی، فردگرایی و وابستگی به حکومت را از آفات تشکل ها برشمرد و اظهار داشت: مرگ احزاب و تشکل ها در سایه وابستگی به مسئولان و حکومت ها و حیات آنها در گرو استقلال است.

وی گفت: هیچکس از دایره نقد و نظارت خارج نیست و احزاب و تشکل های جامعه مسئول این کار هستند و دانشگاه هم باید جایگاه فعالیت سیاسی استادان و دانشجویان باشد.

حجت الاسلام منتجب نیا با اشاره به وضعیت اصلاح طلبان در جامعه افزود: معتقد هستم باید از خود شروع کنیم و اصلاح طلبان تا از خود شروع نکنند نمی توانند جامعه را اصلاح کنند.

  • نویسنده : 9602219