به گزارش ایران نیوز آنلاین جلسه انجمن ادبی دوست داران کافه داش آقا در کافی شاپ کوهسنگی برگزار شد.