زهرا باقر زاده گفت: با تلاشهای انجام شده و اقداماتی که در استان انجام شده است در حال حاضر کتاب به خانواده و اجتماع راه یافته است و رسالت کتابخانه ها دیگر امانت و برگشت کتاب نیست.

به گزارش ایران نیوز آنلاین به نقل از اداره کل کتابخانه های عمومی جلسه تودیع و معارفه رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کاشمر با حضور معاون اداری و مالی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی و فرماندار خلیل آباد برگزار شد.

فرماندار خلیل اباد در این مراسم با اشاره به اهمیت جایگاه کتاب و کتابخوانی افزایش کیفیت و کمیت برنامه های کتابخانه ای در شهرستان خلیل آباد را مورد توجه قرار داد و یادآور شد:کتاب و خواندن ومطالعه یکی از دلایل کاهش آفتهای اجتماعی است و رسالت مدیران فرهنگی است که مردم و خیرین را به حضور در این حوزه فرهنگی ترغیب و تشویق کنند.

مجتبی شاکری ادامه داد:در سالهای اخیر در شهرستان برنامه های خوبی در حوزه فرهنگی و کتابخانه ای انجام شده است که توسعه کتابخانه های مساجد، مدارس، توسعه و تجهیز کتابخانه عمومی شهر خلیل آباد نمونه این توسعه است.

وی ادامه داد: امیدواریم در دوره جدید مسئولیتی در اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نیز با انگیزه و شور و نشاط بیشتر شاهد پیشرفت شاخصهای مطالعه باشیم.

معاون اداری و مالی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی نیز در این جلسه ضمن اشاره به اجرای برنامه هایی که در کتابخانه های عمومی استان در حال انجام است گفت: با تلاشهای انجام شده و اقداماتی که در استان انجام شده است در حال حاضر کتاب به خانواده و اجتماع راه یافته است و رسالت کتابخانه ها دیگر امانت و برگشت کتاب نیست.

زهرا باقرزاده ادامه داد: در این راستا از تمامی ظرفیتها استفاده شده است و با ایجاد کتابخانه های مشارکتی، تجهیز کتابخانه ها به بخش کودک، راه اندازی کتابخانه های سیار و برگزاری برنامهای فرهنگی مانند نشست کتاب خوان و جمع خوانی و معرفی کتاب و حضور در مدارس و مراکز فرهنگی پیشبرد اهداف فرهنگی و توسعه میزان مطالعه حاصل شده است.

در ادامه این جلسه از خدمات جواد عیسی زاده رئیس سابق اداره کتابخانه های عمومی خلیل آباد تقدیر و ملیحه فخار طبسی به عنوان رئیس جدید اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خلیل آباد معرفی شد.