مهلا اقبال گفت: علت کمبودمنابع آب شیرین احداث چاه های مجاز و غیر مجاز زیادی در مزارع کشاورزی و ورود فاضلاب های کارخانه و فضولات انسانی به این منابع آب است.

به گزارش ایران نیوز آنلاین؛ مستند زمین تشنه روز پنجشنبه ۱۲ مهرماه ۱۳۹۷ در بنیاد امید ایرانیان به نمایش در آمد. مهلا اقبال دبیر کارگروه محیط زیست شاخه جوانان و دانشجویان بنیاد امید ایرانیان خراسان رضوی گفت: در این مستند به دو چیز اشاره  می کند، یکی بحران و کمبود آب است و دیگری تنش آب است. که مفهوم تنش آب کمی متفاوت است. تنش آب یعنی شما کمبود ها و معضلات نبود آب و جنگ ها و درگیری هایی است که برای آب شیرین با آن مواجه هستید.

وی بیان کرد: ولی کمبود آب یک مقوله کلی تر است و بیشتر راجع به نبود آب و آلودگی آب های شیرین است. علت کمبود منابع آب شیرین این است که ما در دوره ای که کشاورزی داریم مردم چاه های مجاز و غیر مجاز زیادی در مزراعشون احداث می کنند. که این چاه ها به سفره های زیرزمینی ما متصل می شوند و ذخائر ما را تمام می کنند.

اقبال گفت: یک دلیل دیگر آن ورود فاضلاب های کارخانه ها و فضولات انسانی به این منابع آب شیرین است. در همین کشور خودمان هم ما این معضلات را داریم. در مشهد در کشف رود ما شاهد ریختن زباله های شهری هستیم که متاسفانه جدیدا زباله های بیمارستانی را هم به این رود ریختند و دیگر به هیچ عنوان آب آن قابل استفاده نیست.

وی بیان کرد: این مشکل کمبود آب، یک مشکل جهانی است و همه جهان را در تحت تایر قرار داده است. در دنیا ۸۰۰ میلیون انسان با کمبود آب مواجه هستند. در مستند دیدیم که خیلی از شهر ها در کنار روهای بزرگ احداث شده اند و به آب دسترسی دارند ولی به علت آلوده بودن آن آب ها توانایی استفاده از آن را ندارند.

دبیر کارگروه محیط زیست گفت: خیلی از آنها مجبور به استفاده از همان آب های آلوده هستند. در دنیا سالانه چهار هزار کودک به علت آب های آلوده از بین می روند. اگر تا ۵۰ سال آینده این مشکل کمبود آب برطرف نشود، ما شاهد آن خواهیم بود که بیشتر مردم فقیر دنیا هم تشنه و هم گرسنه خواهند ماند.

وی افزود: چون ما از آب برای تولید مواد غذایی هم استفاده می کنیم و حتی برای تولید پوشاک! خواسته تمام فعالین محیط زیستی که راهکارهایی برای حل این مشکل پیدا شود. هدف ما از پخش این مستند آگاهی بخشی بود و بالابردن سطح فرهنگ مردم برای مصرف مناسب آب های موجود در اطراف ما.

اقبال بیان کرد: باید بدانیم که خراسان در لیست استان های در معرض خشک سالی است و مشهد هم یک دشت است که در سال های اخیر به سمت خشک سالی رفته است. ما داریم از آب های زیرزمینی به صورت مجاز و غیرمجاز بهره برداری می کنیم.

وی گفت: در سال های اخیر دیدیم که ۸۸ متر در مترمکعب سطح آب آشامیدنی مشهد افت کرده است. حتی در سمت غرب مشهد این میزان افت خیلی بیشتر بوده است. این آمار مال هفت سال پیش است که به علت بارش های کم سال های اخیر این ارقام بیشتر شده است.

دبیر کمیته محیط زیست بنیاد امید ایرانیان گفت: در سال های ۱۳۴۸ مشهد دشت ممنوعه نامیده می شده و در آن زمان تنها دو هزار حلقه چاه داشتیم. ولی در این سالها بیش از هفت هزار حلقه چاه آب مجاز و غیر مجاز در مشهد تاسیس شده است. شاید در آینده ای نزدیک ما نیازمندهایی برای آب داشته باشیم. آب مشکلی نیست که  فقط مسئولین بخواهند آن را رفع کنند و همه مردم باید با هم چه غنی و چه فقیر دست به دست هم دهند و آن را رفع کنند.

  • نویسنده : 9602218