شوشتری: شهرستان قوچان به لحاظ نزدیکی به شهر مشهد و داشتن گمرکات یک ظرفیت خوبی است و یکی از نقاط بِرند در کشور ازلحاظ لبنیات، دام و کشاورزی است و اگر در این زمینه یعنی در گام اول افزایش تسهیلات دهی که بر محور فرد محوری است افزایش صددرصدی یابد و در بخش دوم در بحث ایجاد مجتمع کشت و صنعت می‌تواند به مباحث اشتغال کمک کند.

به گزارش ایران نیوز آنلاین؛ هادی شوشتری نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای اداری شهرستان قوچان با حضور فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان بابیان اینکه مهم‌ترین مباحث اجتماعی و فرهنگی جامعه در حال حاضر مباحث مربوط به اشتغال و بیکاری است، گفت: جامعه هدف کمیته امداد امام خمینی (ره) یک جامعه خاصی است و در جلساتی که قبل از این با این مجموعه داشته‌ایم هدف این بود که تمامی اجزا تأمین‌کننده تسهیلات و ایجاد اشتغال برمبنای عملکرد سال گذشته هدف‌گذاری‌شان برای سال ۹۷ صدر صد افزایش پیدا کند یعنی اگر کمیته امداد ۵ میلیارد تومان برای تسهیلات اشتغال برای جامعه هدفش داده امسال این اعتبارات را به ۱۰ میلیارد تومان ارتقا دهیم.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: در حال حاضر که در نیمه اول سال هستیم بالغ‌بر ۲ ونیم میلیارد توسط کمیته امداد شهرستان جذب‌شده و با فرض اینکه تا ۶ ماه دوم سال نیز نیم دیگر دریافت شود عملکرد می‌شود همان عملکرد سال گذشته و بنابراین تقاضا داریم با توجه به هدف‌گذاری که داشتند افزایش اعتبار و تسهیلات صددرصدی در این زمینه برای سال جاری داشته باشیم.
شوشتری بابیان اینکه بافت اصلی اقتصاد شهرستان قوچان در بخش کشاورزی و دام است، خاطرنشان کرد: در این زمینه کمیته امداد توانسته ۵۰۰ رأس دام سنگین و ۳۰ هزار دام با همین تسهیلات دهی جذب کند و گفت پیشنهاد دارم در گام اول اگر این هدف‌گذاری افزایش پیدا کند و دیگر اینکه اگر کمیته امداد با توجه به وضعیت قوچان مطالعه ایجاد یک مجتمع کشت و صنعت در شهرستان قوچان را در بخش‌های خودکفایی، اشتغال و توانمندسازی کمیته حضرت امام را داشته باشد، فرصت خوبی است.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: شهرستان قوچان به لحاظ نزدیکی به شهر مشهد و داشتن گمرکات یک ظرفیت خوبی است و یکی از نقاط بِرند در کشور ازلحاظ لبنیات، دام و کشاورزی است و اگر در این زمینه یعنی در گام اول افزایش تسهیلات دهی که بر محور فرد محوری است صددرصدی افزایش یابد و در بخش دوم در بحث ایجاد مجتمع کشت و صنعت می‌تواند به مباحث اشتغال کمک کند.

  • نویسنده : 9402134