به گزارش ایران نیوز آنلاین، نمایشگاه تصویر گری یا امام رئوف در نگارخانه رضوان برگزار شد.