به گزارش ایران نیوز آنلاین؛ همایش شاهنامه و پزشکی در سالن همایش های ساپکو برگزار شد.