به گزارش ایران نیوزآنلاین نمایشگاه نقاشی مرداد به همت بهاره کمانکش و گیلدا فرید در نگارخانه ارغوان برگزار شد که تا پنجشنبه 18 مرداد ماه پذیرای علاقه مندان خواهد بود.