ابراهیم فیاض: ما خیال کردیم شاهنامه را حذف کنیم حکومت شاهنشاهی هم از بین می رود اما حذف ادبیات تنها باعث نابودی فرهنگ یک ملت می شود. تاریخ حذف می شود و ما گم می شویم و سرگردان.

به گزارش ایران نیوز آنلاین؛ در روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم تیرماه دومین جلسه از سلسله گفتارهای حماسی با موضوع بازتولید حکمت فردوسی در فرهنگ ایرانی در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار شد.

ابراهیم فیاض، پژوهشگر حوزه ی جامعه شناسی در رابطه با اهمیت فردوسی گفت: ایران بعد از اسلام را فردوسی ساخت. اگر او نبود ما حالا یا عرب زبان بودیم یا ترک زبان. هر کشوری دچار فقدان حافظه ی تاریخی و الگوی باستانی باشد از هم می پاشد. این اتفاق برای ما نیفتاد و علت اصلی آن هم وجود فردوسی و اثر بزرگ او بود.

وی با طرح این سوال که چرا به فردوسی می گوییم حکیم و به مولوی و حافظ این لقب را نمی دهیم گفت: حکمت ماده ی حکومت است چرا که بدون حکمت نمی شود حکومت کرد. آثار فردوسی مجموعه ای از اندیشه ها برای قدرت و حکومت است. اما مشکل ما وجود افراد ضد دانش و ضد فلسفه ای مثل مولوی و حافظ در تاریخ و ادبیات است. عرفان مولوی و حافظ باعث انحطاط است.

استاد دانشگاه گفت: ما بعد از انقلاب مردم را با حافظ مانوس کردیم و نتیجه اش شد بی هویتی. انس با اشعار مولوی هم همین نتیجه را دارد.چون این افراد کل دین را محدود می کنند به ظرف عرفان. ما خیال کردیم شاهنامه را حذف کنیم حکومت شاهنشاهی هم از بین می رود اما حذف ادبیات تنها باعث نابودی فرهنگ یک ملت می شود. تاریخ حذف می شود و ما گم می شویم و سرگردان.

  • نویسنده : سحر نیکوعقیده