عباس علایی: برای اجرای بهتر طرح های شهری و استفاده بهینه از اعتبارات سند راهبردی شهری گناباد با کمک دانشگاهیان تدوین می شود.

به گزارش ایران نیوز آنلاین به نقل از خبر گزاری مهر؛ عباس علایی شهردار گناباد بعدازظهر در نشست خبری گفت؛ اعتبار تخصیص یافته به شهرداری ها غیر دولتی و بسیار ناچیز بوده که با وضعیت اقتصادی کشور کم شده است.

وی افزود: اعتبار تخصیص یافته به شهرداری ها از سهم ۳درصدی عوارض سوخت به شهرداری ها برداشته شده و به هدفمندی یارانه داده شده که این قانون در طول زمان برای شهرداری ها مشکل ساز خواهد بود و برای آن جایگزینی داشته باشند.

شهردار گناباد تصریح کرد: کل درآمد شهرداری گناباد از محل اعتبارات تملک دارایی در سالیان گذشته ۳ میلیارد تومان بوده و امسال به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.

علایی خاطرنشان کرد: درآمد شهرداری از محل ارزش افزوده ۴۰۰ میلیون تومان بوده که به ۱۵۰ میلیون رسیده که این نشان از وضعیت بد اقتصادی شهرداری ها می باشد.

وی افزود: با توجه به مباحث مطرح شده دولت در نظر دارد  شهرداری ها به سمت درآمد پایدار پایدار حرکت کند که البته برای اجرای طرح های درآمد پایدار نیاز به بودجه است که در توان شهرداری گناباد نمی باشد به طور مثال برای به درآمد رساندن شهرک کارآفرین گناباد نیاز به اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی است.

شهردار گناباد اظهار داشت: با توجه به وضعیت اعتباری موجود دیگر زمان آزمون و خطا برای بودجه ها گذشته و شهرداری ها برای انجام پروژه ها نیاز به طرح جامع راهبردی شهری دارد که در این خصوص با همکاری دانشگاهیان طرح راهبردی شهری گناباد تدوین خواهد شد.

علایی اذعان کرد: در طرح راهبردی شهری گناباد تمامی دستگاه ها نقش دارند و این طرح چشم انداز ۵ ساله را برای گناباد ترسیم می کند.

وی افزود: در طرح های گذشته فقط به مباحث عمرانی توجه شده در صورتی که در طرح راهبردی به مباحث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دیده شده و محوریت طرح گناباد بیشتر با گردشگری خواهد بود.

شهردار گناباد گفت: یکی از طرح های که در شهرداری در دست اقدام بوده طرح گردشگری قنات قصبه که برای آن اعتباری در حدود ۳۰۰ میلیون در نظر گرفته شده است.

علایی افزود: بودجه پیشنهادی شهرداری گناباد ۱۹ میلیارد تومان بوده که امیدواریم محقق شود و در حوزه های مختلف نیز با ارگان های دیگر تفاهم نیز صورت گرفته است.