رئیس انجمن خوشنویسان قوچان: با بیان اینکه انجمن های فرهنگی در سطح شهر و کشور نیازمند منابع مالی قوی تر هستند تا دست هنرمند جلوی هر کسی دراز نشود، گفت: این امر باعث خون جگری هایی شد و می شنویم برخی از هنرمندان به خاطر اینگونه مسائل دست از کار کشیده اند و میلی به فعالیت ندارند.

به گزارش ایران نیوز آنلاین حمید میکانیک رئیس انجمن خوشنویسان شهرستان قوچان در اولین جلسه هم اندیشی اعضاء تحریریه فصلنامه باغ خبوشان سال ۹۷ با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی هنرمندان در بحث اجرائی را مشکل مالی دانست، خاطرنشان کرد: با وجود کلاس های آموزشی و اخذ شهریه که جنبه مالی دارد اما اگر حمایت اداره فرهنگ و ارشاد از نظر مکان از هنرمندان خوشنویس برداشته شود باید کارگاه را تعطیل کنیم.
رئیس انجمن خوشنویسان شهرستان قوچان بیان کرد: در گذشته انجمن های خوشنویسی دوران اوجی داشت که بخشی از آن به خاطر حمایت دولت بود که نمونه اش در آموزش و پرورش وجود دارد که در گذشته مدارک خوشنویسی به عنوان ضمن خدمت برای افراد امتیازاتی داشت و با حذف این موضوع قسمتی از هنرجویان ریزش کردند.
میکانیک با بیان اینکه انجمن های فرهنگی در سطح شهر و کشور نیازمند منابع مالی قوی تر هستند تا دست هنرمند جلوی هر کسی دراز نشود، اظهار کرد: این امر باعث خون جگری شد که می شنویم برخی از هنرمندان به خاطر اینگونه مسائل دست از کار کشیده اند و میلی به فعالیت ندارند.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم به جایی برسیم که مردم ۵۰۰ تیراژ از شماره یک نشریه را بخرند این موضوع زمان بر است و برای شروع چنین فعالیتی نیازمند منبع مالی قوی هستیم.

  • نویسنده : 9402134